Menu Close
follower kaufen

Doğru Bilinen Yanlışlar | KVKK Kılavuzuna İlişkin Notlar

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince veri sorumluları birçok yükümlülük altına girmiştir. Bu yükümlülükler genel olarak, ilgiliyi aydınlatma yükümlülüğü, gerektiği durumlarda ilgiliden açık rıza alınması, envanter oluşturulması ve veri sicil kaydının oluşturulması olarak sayılabilir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kurum tarafından KVKK m.18’de belirtilen idari para cezaları verilecektir. Bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kurumu veri sorumlularına, veri işleyenlere ve bu alanda çalışan danışmanlara 12 Mayıs 2020 tarihinde “Doğru Bilinen Yanlışlar” adlı doküman ile yol göstermeyi amaçlamıştır. AEC Partners olarak dokümanda yer alan bazı önemli hususları sizler için derledik.

Comments are closed