Menu Close
follower kaufen

Yayınlar

Güncel hukuki gelişmeler ve hukuk dünyası hakkında kaleme aldığım makaleleri inceleyebilirsiniz.

Yayınlar

2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince veri sorumluları birçok yükümlülük altına girmiştir. Bu yükümlülükler genel olarak, ilgiliyi aydınlatma yükümlülüğü, gerektiği durumlarda ilgiliden açık rıza alınması, envanter oluşturulması ve veri sicil kaydının oluşturulması olarak sayılabilir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kurum tarafından KVKK m.18’de belirtilen idari para cezaları verilecektir. Bu hususta Kişisel…

Read More

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan Şehrinde ortaya çıkan, başta yayılma hızı düşük olan COVID-19 adı verilen yeni koronavirüsü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11.03.2020 tarihinde “pandemi” olarak ilan edilmiştir. COVID-19 hastalığının en önemli özellikleri, çok hızlı yayılması, bulaşıcı nitelikte olması, bulaşma hızının çok yüksek olması, bu nedenlerle de bu hastalıktan korunmanın oldukça zor olmasıdır.…

Read More

“Uluslararası Alanda Biyometrik Veri Kavramına Yaklaşım Göz Önüne Alınarak Türk Hukukunda Biyometrik Veri İşleme Şartlarının Ölçülülük İlkesi Bakımından Somutlaştırılmasına Dair Öneriler” başlıklı Leyla Keser hocamın vermiş olduğu Avrupa Veri Koruma Hukuku yüksek lisans dersine sunmuş olduğum ödevim. Özellikle iş giriş çıkış takibinin yapılması amacıyla çalışanlardan alınan biyometrik verilerin KVKK’ya uygunluğuna/aykırılığına ilişkin tartışmaların yoğun olduğu günümüzde…

Read More

Eğitimler